GLI - CooL

CooL@Visiom: een vergoed GLI programma

Wat is CooL?

Het Coaching op Leefstijl (verder genoemd CooL) programma voor volwassen is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma die beide dezelfde opzet kennen: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Het CooL-programma wordt aangeboden door LifeLein leefstijlcoaching in samenwerking met Visiom en duurt in totaal 24 maanden. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Doel

Het CooL-programma is een GLI, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Doelgroep

Volwassenen met alleen overgewicht komen niet in aanmerking voor een GLI. Er moet minimaal sprake zijn van een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico: 

  • Volwassenen met overgewicht met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen.

  • Volwassenen met obesitas.

Deelnemers moeten voldoende gemotiveerd zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen.

Vergoeding

Met een verwijzing van de huisarts kun je in principe op kosten van de zorgverzekeraar het CooL-programma volgen, ook zonder dat je eigen risico wordt aangesproken. Bel voor de zekerheid je verzekeraar voor meer informatie over vergoeding. 

LifeLein leefstijlcoaching heeft een contract met de zorggroep Rhogo binnen regio 't Gooi en hierdoor wordt het CooLprogramma door alle verzekeraars vergoedt.

Locaties

In Bussum vinden de groepssessies plaats in Wijkcentrum 'Achter de Linde', Godelindedwarsstraat 34. De individuele sessies zijn in Fysiotherapiepraktijk Hilversum Noord aan de Hendrik Smitstraat 184 in Hilversum. Momenteel zijn de groepssessies online via ZOOM i.v.m. corona.

Start volgende groep

Op vrijdagmiddag 21 mei van 13:30-15:00 uur zal er weer een nieuwe CooLgroep van start gaan. Deze groep zit vol. LifeLein leefstijlcoaching werkt in 't Gooi samen met een aantal andere leefstijlcoaches. Kijk ook eens wanneer zij een groep starten.

Kijk op www.leefstijlcoachesgooi.nl voor startdata. In november zal ik zelf weer een nieuwe groep starten.

Heb je vragen, of wil je je alvast aanmelden voor de volgende groep in november? Stuur me gerust een mail of bel me!

Logo Visiom.jpg
CooL.jpeg