top of page

Wat is CooL?

Het Coaching op Leefstijl (verder genoemd CooL) programma voor volwassen is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma die beide dezelfde opzet kennen: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Het CooL-programma wordt aangeboden door LifeLein leefstijlcoaching in samenwerking met Visiom en duurt in totaal 24 maanden. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Doel

Het CooL-programma is een GLI, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Doelgroep

Volwassenen met alleen overgewicht komen niet in aanmerking voor een GLI. Er moet minimaal sprake zijn van een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico: 

  • Volwassenen met overgewicht met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen.

  • Volwassenen met obesitas.

Deelnemers moeten voldoende gemotiveerd zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen.

Vergoeding

Met een verwijzing van de huisarts kun je in principe op kosten van de zorgverzekeraar het CooL-programma volgen, ook zonder dat je eigen risico wordt aangesproken. Bel voor de zekerheid je verzekeraar voor meer informatie over vergoeding. 

LifeLein leefstijlcoaching heeft een contract met de zorggroep Rhogo binnen regio 't Gooi en hierdoor wordt het CooLprogramma door alle verzekeraars vergoedt.

Voor verwijzers: kijk op www.leefstijlcoachesgooi.nl/verwijzers voor een verwijsbrief of verwijs door via zorgdomein.

Start volgende groep

Op dit moment start ik geen nieuwe CooLgroepen voor volwassenen. De reden hiervan is dat ik ga starten met de kinderleefstijlcoachopleiding en mij hier in wil gaan specialiseren. Vanaf januari 2024 komt de kinderGLI in de basisverzekering. Hou mijn website in de gaten voor de ontwikkelingen op dit gebied en wanneer er een groep gaat starten voor kinderen. Mijn collega's starten wel nieuwe groepen voor volwassenen. Kijk op www.leefstijlcoachesgooi.nl voor startdata.

Heb je vragen? Stuur me gerust een mail of bel me!

CooL.jpeg
bottom of page