GLI - CooL

CooL@Visiom: een vergoed GLI programma

Wat is CooL?

Het Coaching op Leefstijl (verder genoemd CooL) programma voor volwassen is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma die beide dezelfde opzet kennen: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Het CooL-programma wordt aangeboden door LifeLein leefstijlcoaching in samenwerking met Visiom en duurt in totaal 24 maanden. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Doel

Het CooL-programma is een GLI, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Doelgroep

Volwassenen met alleen overgewicht komen niet in aanmerking voor een GLI. Er moet minimaal sprake zijn van een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico: 

  • Volwassenen met overgewicht met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen.

  • Volwassenen met obesitas.

Deelnemers moeten voldoende gemotiveerd zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen.

Vergoeding

Met een verwijzing van de huisarts kun je in principe op kosten van de zorgverzekeraar het CooL-programma volgen, ook zonder dat je eigen risico wordt aangesproken. Er is echter wel een verschillend contracteringsbeleid bij de zorgverzekeraars. Ik biedt in Bussum en in Amsterdam het CooL-programma aan, maar in beide regio's gelden andere afspraken met de verzekeraars. Voor Bussum verwijs ik je graag door naar: vergoeding GLI Bussum

Voor Amsterdam kun je kijken op: vergoeding GLI Amsterdam

Locaties

In Bussum vinden de groepssessies plaats in Wijkcentrum 'Achter de Linde' en de individuele sessies in de fysiotherapiepraktijk waar ik werkzaam ben, Fysiotherapiepraktijk Hilversum Noord.

In Amsterdam bied ik het CooL-programma ook aan:

  • Arterium (stadsdeel Oud Zuid)

         Courbetstraat 34

         hoe aan te melden volgt nog; we zitten nog in de opstartfase.

Start volgende groep

Ik heb op dit moment een aantal groepen draaien en zal pas in oktober weer met een nieuwe CooLgroep van start gaan. Ik werk in 't Gooi samen met een aantal andere collega's die wel eerder een CooLgroep starten. Kijk eens op www.leefstijlcoachesgooi.nl voor startdata.

Heb je vragen, of wil je je alvast aanmelden voor de volgende groep in oktober? Stuur me gerust een mail of bel me!

Contactgegevens

 

           06-27054443

           info@lifelein.nl

           www.lifelein.nl

LifeLein leefstijlcoaching
Bedrijfsgegevens

 

           Korte Godelindestraat 57, 1402 WS, Bussum

           KVK: 64921859

           BIG: 

           Bankrekening: NL89RABO0308266781

  • LifeLein leefstijlcoaching
  • Marjolein van Driel

© 2017 LifeLein leefstijlcoaching